Rodzaje specjalistów zdrowia psychicznego

Kiedy Ty lub ktoś z Twojego otoczenia potrzebuje pomocy, często zastanawiamy się do kogo skierować swoje pierwsze kroki? Bardzo istotnym jest określenie: Co się dzieje? czego potrzebujesz od specjalisty? Jaka jest Twoja motywacja w poszukiwaniu pomocy? Jaki jest cel Twojej wizyty?

Specjaliści Zdrowia psychicznego współpracują ze sobą uzupełniając się swoimi kompetencjami. Poniżej krótka informacja: który specjalista może pomóc w jakim zakresie?

Lekarz Psychiatra

Jest lekarzem, specjalistą psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży.

 Przeprowadza badanie psychiatryczne, wywiad. Jest uprawniony do wystawienia diagnozy. 

Jak każdy lekarz, może przepisać leki, wydawać zwolnienia lekarskie, skierowanie na oddział psychiatryczny.

Psychoterapeuta

Uzyskał dyplom magistra i ukończyła specjalistyczną szkołę psychoterapii, która trwa najczęściej 4-5 lat.

 Psychoterapeuta nie musi być psychologiem. prowadzi własnych pacjentów pod superwizją, w procesie kształcenia powinien odbyć własną psychoterapię.

Prowadzi psychoterapię.

Psycholog

Jest magistrem 5-letnich studiów na kierunku „psychologia”. 

Posługuje się standaryzowanymi testami psychologicznymi. Może wydawać opinie psychologiczne, ale nie jest uprawniony do stawiania diagnoz medycznych.

prowadzi konsultacje psychologiczne.

Lekarz POZ

Ważnym w procesie leczenia w zakresie zdrowia psychicznego jest diagnostyka Laboratoryjna. 

Lekarz poz pomoże określić czy objawy są jedynie na podłożu somatycznym czy również potrzebne jest leczenie, zmiana nawyków, zmiana diety itp. 

"Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie jak jest. Sposób w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę."

- Virginia Satir -

Adres gabinetu

Media społecznościowe

Psychoterapeuta
z pasją