Kim jestem?

Dyrektor Centrum Formacji Rodziny w Lubinie, psychoterapeuta, terapeuta NARM™, logoterapeuta, teolog.

Ukończyłam:

– studia magisterskie: teologia ogólna na Papieskim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie

– 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obecnie w trakcie procesu przygotowującego do uzyskania certyfikatu PTP.

– 2-letni kurs w zakresie leczenia traumy rozwojowej metodą NARM™. Prowadzący: Michael Mokrus 

– Dwumodułowy zaawansowany kurs dla Praktyków NARM™ – Regulacja neuroafektywna przy pomocy dotyku.  

– Roczne Studium Logoterapii, o specjalizacji psychoterapia integralna: noo-psychoterapia 

IMG_0194

Pierwszym krokiem w każdej zmianie jest przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie.

Irving Yalom

Moja droga zawodowa

Specjalizuję się w terapii indywidualnej, par oraz rodzin. W swojej pracy wykorzystuje podejście systemowe, psychodynamiczne, NARM. Jestem w ciągłym procesie rozwoju i kształcenia, swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Odbyłam staż na oddziale psychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi (270 godzin). Jestem członekiem nadzwyczajnym Towarzystwa Logoterapii i Noo – Psychosomatyki.

Aktualnie:

 • Jako psychoterapeuta pracuję w Ośrodku Centrum Formacji Rodziny, gdzie jestem Dyrektorem, 
 • Współpracuję z Centrum „Il Senso”, prowadząc psychoterapię w formie online. 
 • Jestem członkiem Zespołu Prewencji ds. nadużyć przy Inspektorii Wrocławskiej Towarzystwa Salezjańskiego.
 • Jestem inicjatorem i realizatorem programów profilaktycznych: Program Profilaktyki Przeciwdziałania Depresji oraz Tydzień Walki z Depresją i Miesiąc Zdrowia Psychicznego.
 • Jestem koordynatorem Programu Mental Care – Pomoc psychologiczna jako benefit dla pracowników  Przedsiębiorstw na terenie Zagłębia Miedziowego m.in. w KGHM Polska Miedź S.A., Volkswagen Polska – Polkowice, Brose Sitech. 
 • Prowadzę Punkt Konsultacyjny Miejsko – Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prochowicach;
 • Jestem członkiem Zespołu interwencyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Prochowicach;

od 2008 roku aktywnie uczestniczę w warsztatach, konferencjach, sesjach oraz rekolekcjach.

Prowadzę spotkania tematyczne dla zróżnicowanej grupy odbiorców (młodzież, dorośli, małżeństwa, pary, narzeczeni, seniorzy) z zakresu komunikacji, relacji, psychologii człowieka oraz duchowości. Od ponad 10 lat towarzyszy osobom dorosłym zmagającym się z trudnościami życia codziennego poprzez zaangażowanie w wolontariat.

Praktykę nabywałam także poprzez współpracę z Fundacjami zajmującymi się osobami bezdomnymi, zagrożonymi ubóstwem czy wykluczeniem społecznym. Posiadam duże doświadczenie w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi zdobyte jako stażysta i prowadząca różnotematyczne spotkania rozwojowe oraz warsztaty i wykłady.

Odbyte szkolenia:

 • Praca w grupie genogramowej (55h)
 • Podstawy terapii dzieci (35h)
 • Terapia schematu w pracy z pacjentami z zaburzeniem osobowości borderline (10h)
 • Samobójstwa i samouszkodzenia – diagnoza, interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna (10h)
 • Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji. Terapia Poznawcza Oparta na Uważności (10h)
 • Jak pracować z pacjentami z zaburzeniem odżywiania (4h)
 • Pacjent po tragicznym wydarzeniu – szkolenie pracy z traumą pierwszego typu dla psychoterapeutów (4h)
 • Praca z pacjentem, który doświadczył wykorzystania seksualnego – szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów (4h)
 • Pacjenci z natręctwami w gabinecie psychoterapeuty (4h)
 • Jak integrować metody pracy z ciałem z innymi modalnościami udzielania pomocy terapeutycznej (8h)

Pierwszym krokiem w każdej zmianie jest przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie. Jak bowiem możemy je zmieniać jeśli nie czujemy się za nie odpowiedzialni?

- Irvin Yalom

Adres gabinetu

Media społecznościowe

Psychoterapeuta
z pasją